BACK TO TOP

HÌNH CẮT

Thứ tư - 09/04/2014 23:01 | Đã xem: 1112
Đối với vật thể có cấu tạo bên trong phức tạp,chỉ dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều đường khuất, như thế bản vẽ sẽ không rõ ràng . Để khắc phục bản vẽ kỹ thuật dùng hình cắt và mặt cắt để biểu diễn cấu tạo bên trong của vật thể.

Khái niệm:

Hình cắt : Là hình biểu diễn phần còn lại của vật thể sau khi đã tưởng tượng cắt đi phần vật thể ở giữa mặt phẳng cắt và người quan sát.

Phương pháp biểu diễn:

Vật thể được cắt bởi một hay nhiều mặt phẳng gọi là mặt phẳng cắt.Chiếu phần vật thể nằm giữa mặt phẳng cắt và mặt phẳng hình chiếu ta sẽ có hình cắt.Do vậy hình cắt được xem là hình chiếu của một phần vật thể (ở giữa mặt phẳng cắt và mặt phẳng hình chiếu),trên mặt phẳng hình chiếu.

Chú ý:

  Vật thể được tưởng tượng bị cắt để vẽ hình cắt nhưng thực tế không bị cắt nên các hình chiếu khác phải được giữ nguyên.

Để phân biệt hình cắt với các hình chiếu thì hình cắt phải được chỉ danh bằng chữ hoa và được kí hiệu vật nêu trên diện tich bị cắt đồng thời phải xác định vết mặt phẳng cắt bằng vế cắt có chỉ danh và chỉ hướng bằng chữ hoa trên hình chiếu