BACK TO TOP

Thông Báo


Hiện nay, trang Box.com đang giới hạn băng thông nên nhiều bạn không tải được tài liệu trên web. Vì vậy, chúng tôi làm video hướng dẫn các bạn tải tài liệu trên trang này. Các bạn bấm vào link này để xem hướng dẫn nhé !!!
Ebook Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật Ôtô - PDF bản đẹp
Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên khoa cơ khí động lực  - Cuốn giáo trình toàn diện về chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật Oto từ cac yếu tố chi tiết nhất - Số trang 216 gồm 10 chương được biên soạn khá công phu và chất lượng bởi 2 tác giả Trần Thanh Hải Tùng - Nguyễn Lê Châu Thành - Định dạng PDF bản đẹp.

Chương 1. Lý thuyết ma sát, hao mòn
 • 1.1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MA SÁT VÀ HAO MÒN
  • 1.1.1. Khái niệm về ma sát........................................
  • 1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số ma sát..........
  • 1.1.3. Phân loại ma sát ..............................................
 • 1.2. KHÁI NIỆM VỀ HAO MÒN, HƯ HỎNG ...........
  • 1.2.1. Khái niệm chung .............................................
  • 1.2.2. Phân loại hao mòn, hư hỏng ...........................
  • 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hao mòn, hư hỏng
  • 1.2.4. Một số dạng hao mòn, hư hỏng chủ yếu.........
  • 1.2.5. Luận đề cơ bản của lý thuyết hao mòn ...........
  • 1.2.6. Biện pháp khắc phục hao mòn hư hỏng..........
 • 1.3. HAO MÒN, HƯ HỎNG MỘT SỐ CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
  • 1.3.1. Hao mòn xy lanh.............................................
  • 1.3.2. Hao mòn trục khuỷu........................................
  • 1.3.3. Hao mòn séc măng.........................................
Chương 2. Kinh tế vận hành ô tô
 • 2.1.CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VẬN HÀNH Ô TÔ.....
  • 2.1.1. Định nghĩa.......................................................
  • 2.1.2. Các hệ số thời gian sử dụng ............................
  • 2.1.3. Hệ số sử dụng quãng đường............................
  • 2.1.4. Hệ số sử dụng tải trọng ...................................
  • 2.1.5. Tốc độ vận chuyển ..........................................
  • 2.1.6. Năng suất vận chuyển .....................................
 • 2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUỔI THỌ ÔTÔ
  • 2.2.1. Định nghĩa.......................................................
  • 2.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố thiết kế chế tạo..........
  • 2.2.3. Ảnh hưởng của nhân tố sử dụng .....................
Chương 3. Điều kiện đưa ô tô vào sủa chữa
 • 3.1 ĐIỀU KIỆN BÁO HỎNG CHI TIẾT - CỤM MÁY
  • 3.1.1. Qui định đối với cụm máy ..............................
  • 3.1.2. Qui định đối với một ô tô đưa vào sửa chữa...
  • 3.1.3. Qui định đối với chi tiết chính- tổng thành chính
 • 3.2 ĐỒ THỊ MÀI MÒN CHI TIẾT ..............................
  • 3.2.1. Nội dung đồ thị - phân tích .............................
  • 3.2.2. Ý nghĩa đồ thị mài mòn chi tiết ......................
 • 3.3 CÁC TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH ĐỘ MÒN GIỚI HẠN
  • 3.3.1. Tiêu chuẩn công nghệ .....................................
  • 3.3.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật.........................................
  • 3.3.3. Tiêu chuẩn kinh tế...........................................
Chương 4. Qui trình công nghệ bảo dưỡng ô tô
 • 4.1. KHÁI NIỆM CHUNG...........................................
 • 4.2. CÁC CẤP BẢO DƯỠNG .....................................
  • 4.2.1. Bảo dưỡng hàng ngày .....................................
  • 4.2.2. Bảo dưỡng định kỳ..........................................
  • 4.2.3. Bảo dưỡng theo mùa .......................................
 • 4.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT
  • 4.3.1. Phương pháp tổ chức chuyên môn hóa...........
  • 4.3.2. Phương pháp tổ chức riêng xe. .......................
  • 4.3.3. Phương pháp tổ chức đoạn tổng thành............
 • 4.4. TRANG THIẾT BỊ CƠ BẢN CHO TRẠM BẢO DƯỠNG
  • 4.4.1. Hầm bảo dưỡng...............................................
  • 4.4.3. Thiết bị nâng. ..................................................
  • 4.4.4. Băng chuyền....................................................
 • 4.5. CÁC CÔNG VIỆC TRONG BẢO DƯỠNG.........
  • 4.5.1. Tẩy rửa: ...........................................................
  • 4.5.2. Phương pháp kiểm tra trong bảo dưỡng .........
Chương 5. Qui trình công nghệ sửa chữa ô tô
 • 5.1. KÍCH THƯỚC SỬA CHỮA VÀ SỐ LẦN SỬA CHỮA
  • 5.1.1. Định nghĩa cốt sửa chữa: ................................
  • 5.1.2. Cách tính cốt sửa chữa:...................................
 • 5.2. QUI ĐỊNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA Ô TÔ.....
  • 5.2.1. Mục đích công tác sửa chữa............................
  • 5.2.2. Qui định chung đối với công tác sửa chữa nhỏ
  • 5.2.3. Qui định chung đối với công tác sửa chữa lớn
 • 5.3. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỬA CHỮA........
  • 5.3.1. Tổ chức sửa chữa theo vị trí cố định...............
  • 5.3.2. Tổ chức sửa chữa theo dây chuyền.................
 • 5.4 CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH DÙNG TRONG CÔNG TÁC SỬA CHỮA
  • 5.4.1. Dụng cụ đồ nghề .............................................
  • 5.4.2 Dụng cụ đo kiểm..............................................
Chương 6. Kiểm tra phân loại chi tiết
 • 6.1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CÔNG TÁC KIỂM TRA, PHÂN LOẠI CHI TIẾT
 • 6.2. CÁC HƯ HỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
  • 6.2.1. Hư hỏng...........................................................
  • 6.2.2. Các phương pháp kiểm tra chủ yếu ................
 • 6.3. ĐỘ MÒN CHO PHÉP KHÔNG PHẢI SỬA CHỮA
 • 6.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO KÍCH THƯỚC VÀ SAI LỆCH HÌNH DẠNG HÌNH HỌC
  • 6.4.1. Kiểm tra chi tiết dạng lỗ..................................
  • 6.4.2. Kiểm tra các chi tiết dạng trục ........................
  • 6.4.3. Kiểm tra thanh truyền .....................................
  • 6.4.4. Kiểm tra các chi tiết thân hộp .........................
  • 6.4.5. Kiểm tra lò xo, vòng bi, bánh răng .................
 • 6.5. KIỂM TRA CÂN BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG CÁC CHI TIẾT QUAY
  • 6.5.1. Kiểm tra cân bằng tĩnh....................................
  • 6.5.2. Kiểm tra cân bằng động. .................................
 • 6.6. KIỂM TRA CÁC HƯ HỎNG NGẦM..................
  • 6.6.1. Thủ công .........................................................
  • 6.6.2. Dùng khí nén hay nước có áp suất..................
  • 6.6.3. Kiểm tra vết nứt bằng từ trường .....................
  • 6.6.4. Kiểm tra vết nứt bằng quang tuyến.................
  • 6.6.5. Kiểm tra theo hiệu ứng xung ..........................
  Chương 7. Tháo lắp, chạy rà, thử xe
  • 7.1. KHÁI NIỆM VỀ THÁO VÀ LẮP XE ..................
   • 7.1.1. Yêu cầu tháo và lắp.........................................
   • 7.1.2. Công việc tháo và lắp......................................
  • 7.2. LẮP ĐỘNG CƠ.....................................................
   • 7.2.1. Công việc chuẩn bị..........................................
   • 7.2.2. Trang thiết bị tháo-lắp.....................................
  • 7.3. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHỌN LẮP CHI TIẾT
   • 7.3.1. Nguyên nhân phải chọn lắp chi tiết theo nhóm kích thước
   • 7.3.2. Phương pháp chọn lắp một số chi tiết điển hình
  • 7.4. CHẠY RÀ, THỬ XE.............................................
   • 7.4.1. CHẠY RÀ.......................................................
   • 7.4.2. THỬ XE..........................................................
  Chương 8. Lý thuyết chung chẩn đoán kỹ thuật
  • 8.1. KHÁI NIỆM CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT
   • 8.1.1. Định nghĩa:......................................................
   • 8.1.2. Các loại thông số dùng trong chẩn đoán:........
   • 8.1.3. Các điều kiện để một thông số ra được dùng làm thông số chẩn đoán
  • 8.2. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CHẨN ĐOÁN..........
   • 8.2.1. Khái niệm độ tin cậy .......................................
   • 8.2.2. Lý thuyết cơ bản về chẩn đoán .......................
  • 8.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN CHỦ YẾU
   • 8.3.1. Các phương pháp chẩn đoán đơn giản............
   • 8.3.2. Tự chẩn đoán...................................................
  Chương 9. Chẩn đoán kỹ thuật động cơ
  • 9.1. CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ THEO CÔNG SUẤT CÓ ÍCH
   • 9.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công suất động cơ
   • 9.1.2. Các hiện tượng của động cơ khi có Ne giảm..
   • 9.1.3. Các phương pháp đo công suất động cơ dùng trong chẩn đoán
  • 9.2. CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ THEO THÀNH PHẦN KHÍ THẢI
   • 9.2.1. Đặc điểm phương pháp ...................................
   • 9.2.2. Phương pháp chẩn đoán..................................
   • 9.2.3. Xử lý kết quả...................................................
   • 9.2.4. Thiết bị phân tích khí xả .................................
  • 9.3. CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ THEO HÀM LƯỢNG MẠT KIM LOẠI TRONG DẦU BÔI TRƠN
   • 9.3.1. Đặc điểm phương pháp ...................................
   • 9.3.2. Phương pháp chẩn đoán..................................
   • 9.3.3. Xử lý kết quả...................................................
  • 9.4. CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ THEO TIẾNG ỒN, MÀU KHÓI, MÙI KHÓI
   • 9.4.1. Chẩn đoán theo tiếng ồn .................................
   • 9.4.2. Chẩn đoán theo màu khói và mùi khói ...........
  • 9.5. CHẨN ĐOÁN NHÓM BAO KÍN BUỒNG CHÁY
   • 9.5.1. Chẩn đoán theo độ lọt khí xuống các te..........
   • 9.5.2. Chẩn đoán động cơ theo áp suất pc .................
   • 9.5.3. Chẩn đoán theo mức lọt khí qua nhóm bao kín buồng cháy
  • 9.6. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG BÔI TRƠN...............
   • 9.6.1. Kiểm tra chất lượng dầu bôi trơn....................
   • 9.6.2. Kiểm tra bơm dầu, lọc dầu..............................
   • 9.6.3. Kiểm tra áp suất đường dầu chính ..................
  • 9.7. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG
   • 9.7.1. Nhiệm vụ và cấu tạo chung.............................
   • 9.7.2. Các triệu chứng của động cơ khi hư hỏng hệ thống nhiên liệu
   • 9.7.3. Các hư hỏng ....................................................
   • 9.7.5. Thiết bị chẩn đoán...........................................
  • 9.8. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL
   • 9.8.1 Nhiệm vụ và cấu tạo chung..............................
   • 9.8.2. Các triệu chứng của động cơ khi hư hỏng hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel ........................................................................
   • 9.8.3. Phân tích các dạng hư hỏng ............................
   • 9.8.4. Phân tích các dạng hư hỏng của vòi phun.......
   • 9.8.5. Thiết bị kiểm tra vòi phun...............................
   • 9.8.6. Thiết bị kiểm tra bơm cao áp ..........................
  • 9.9. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG LÀM MÁT...............
   • 9.9.1. Nhiệm vụ, phân loại và cấu tạo chung của hệ thống làm mát
   • 9.9.2. Các dạng hư hỏng của hệ thống làm mát........
   • 9.9.3. Chẩn đoán hệ thống làm mát ..........................
  • 9.10. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ..........
   • 9.10.1. Nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa
   • 9.10.2. Các dạng hư hỏng của hệ thống đánh lửa ....
   • 9.10.3. Chẩn đoán hệ thống đánh lửa........................
  • 9.11. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG.........
   • 9.11.1. Nhiệm vụ, phân loại và cấu tạo chung của hệ thống khởi động
   • 9.11.2. Các dạng hư hỏng của hệ thống khởi động...
  • 9. 12. CHẨN ĐOÁN TRÊN ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG
  Chương 10. Chẩn đoán kỹ thuật ô tô
  • 10.1. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC......
   • 10.1.1. Chẩn đoán ly hợp ..........................................
   • 10.1.2. Chẩn đoán hộp số..........................................
   • 10.1.3. Chẩn đoán trục các đăng...............................
   • 10.1.4. Chẩn đoán cầu chủ động...............................
  • 10.2. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG LÁI.........................
   • 10.2.1. Nhiệm vụ và cấu tạo hệ thống lái..................
   • 10.2.2. Các hư hỏng thường gặp...............................
   • 10.2.3. Phương pháp, thiết bị chẩn đoán và điều chỉnh hệ thống lái
  • 10.3. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG TREO.....................
   • 10.3.1. Nhiệm vụ và cấu tạo .....................................
   • 10.3.2. Hư hỏng của hệ thống treo............................
   • 10.3.3. Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống treo................
  • 10.4. CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG PHANH..................
   • 10.4.1. Nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống phanh
   • 10.4.2. Hư hỏng của hệ thống phanh ........................
   • 10.4.3. Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống phanh............
  • 10. 5. CHẤN ĐOÁN CỤM BÁNH XE, MOAY Ơ, LỐP
   • 10.5.1. Các hư hỏng thường gặp............................... 
   • 10.5.2. Phương pháp và các thiết bị chẩn đoán cụm bánh xe.
  Thông tin chi tiết
  Tên file:
  Ebook Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật Ôtô - PDF bản đẹp
  Phiên bản:
  N/A
  Tác giả:
  N/A
  Website hỗ trợ:
  N/A
  Thuộc chủ đề:
  Danh Mục » Các tài liệu khác
  Gửi lên:
  02/03/2014 16:53
  Cập nhật:
  02/03/2014 16:53
  Người gửi:
  haihoang_boy
  Thông tin bản quyền:
  N/A
  Dung lượng:
  N/A
  Đã xem:
  736
  Đã tải về:
  4
  Đã thảo luận:
  0
  Tải về
  Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
  Đánh giá
  Bạn đánh giá thế nào về file này?
  Hãy click vào hình sao để đánh giá File
   

  Trao Đổi Text Link

  Cửa hàng bán giường inox | Mẫu giường sắt tại Đại Thành | Bán giường inox Đại Thành | Nơi bán giường sắt 1m2 | Bán giường gấp, giường xếp | Cửa hàng bàn inox chữ nhật | Bán ghế inox | Mua võng xếp | Mua bán tủ sắt | Xem bàn inox 304 | Cơ sở thu mua phế liệu Quang Tuấn | Vựa thu mua phế liệu sắt | Nơi bán giường sắt 1m4 | Địa chỉ nhận thu mua phế liệu inox | Cơ sở thu mua phế liệu đồng tại TPHCM | Cửa hàng giường sắt NTDT | Đ/c bán nệm cao su non NTDT | Cty sửa chữa biến tần tại TPHCM | Địa chỉ sửa chữa biến tần ABB tại TPHCM | Điểmsửa chữa biến tần Lenze giá rẻ TPHCM
  KIẾN THỨC CƠ KHÍ CƠ BẢN

  TIÊU CHUẨN CƠ KHÍ

  KINH NGHIỆM CƠ KHÍ

  PHẦN MỀM CƠ KHÍ


  Nội dung được sưu tầm và tổng hợp từ Internet - Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nội dung !!
   
  
  HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU LINK BÁO HỎNG

  Có một số tài liệu khi các bạn bấm vào link tải sẽ hiện thông báo lỗi, nhưng thực ra link tải tài liệu vẫn hoạt động tốt. Các bạn tải link này bằng cách copy link và mở bằng new tab (hoặc bấm chuột phải và chọn "Mở liên kết ở cửa sổ mới") là có thể tải được tài liệu. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến website.

  Mọi thắc mắc hay ý kiến xin gửi vào mục Liên hệ hoặc gửi qua Email: thuvientlck@gmail.com
  Hoặc: Fanpage FaceBook