Tổng quan về Công nghệ cán ống | Ống thép hàn và ống thép đúc

Tổng quan về Công nghệ cán ống | Ống thép hàn và ống thép đúc

Tổng quan về Công nghệ cán ống | Ống thép hàn và ống thép đúc

Khái niệm về Công nghệ cán ống: Cán ống là phương pháp tạo ống thép bằng phương pháp cán, giống như các loại hình cán khác (cán tấm, cán hình, cán bi, cán ren, cán bánh răng …), Cán ống cũng theo nguyên lí biến dạng dẻo kim loại giữa các trục cán.

Khái niệm về Công nghệ cán ống: Cán ống là phương pháp tạo ống thép bằng phương pháp cán, giống như các loại hình cán khác (cán tấm, cán hình, cán bi, cán ren, cán bánh răng …), Cán ống cũng theo nguyên lí biến dạng dẻo kim loại giữa các trục cán.

Phân loại Ống thép đúc và Ống thép hàn: Căn cứ vào công nghệ sản xuất và hình dáng phôi sử dụng chế tạo, người ta lại chia ra sản phẩm của công nghệ Cán ống thành 2 loại lớn: ống thép đúc (phôi tròn) và ống thép hàn (phôi tấm, lá).

1. Ống thép đúc: 

Căn cứ vào công nghệ chế tạo, chia ra gồm ống thép đúc cán nóng và ống thép đúc cán nguội. ống thép đúc cán nguội lại gồm ống tròn và ống hộp.

a). Khái quát về quy trình công nghệ

Cán nóng (ống áp lực) : Phôi tròn –> nung nóng –> khoét lỗ –> đẩy áp –> thoát lỗ –> định đường kính –> làm lạnh –>  ống phôi –> nắn thẳng –> kiểm tra áp lực –> đánh dấu –> nhập kho.

Cán nguội : Phôi tròn –> nung nóng –> khoét lỗ –> chỉnh đầu –> giảm lửa –> rửa axit –> phun dầu (mạ đồng) –> cán nguội nhiều lần –> ống phôi –> xử lý nhiệt –> kiểm tra áp lực –> đánh dấu –> nhập kho.

1. Ống thép hàn:

Căn cứ vào công nghệ hàn mà chia ra thành ống hàn lò, ống hàn điện và hàn tự động. Căn cứ vào hình thức hàn chia làm 2 loại ống hàn là ống hàn thẳng và ống hàn xoắn, căn cứ vào hình dáng đầu hàn chia ra làm hàn tròn và hàn dị hình (vuông, vát…). Căn cứ vào nguyên liệu và mục đích sử dụng chia ra các loại.

Quy trình sản xuất ống thép hàn có thể tóm tắt bằng sơ đồ sau:
 

Quy trinh SX 1 Tổng quan về Công nghệ cán ống | Ống thép hàn và ống thép đúc

 

So sánh cơ bản:

- Chi phí: Ống thép hàn ít tốn kém hơn so với ống thép đúc.

- Kích thước: Ống hàn có kích thướt và chiều dài lớn hơn.

- Chịu áp lực: Ống thép đúc chịu áp lực tốt hơn ống thép hàn (khoảng 20%).

- Dung sai cho phép : Ống thép hàn có sai lệch lớn. Ngày nay người ta cho phép dung sai với ống thép hàn lớn nên việc dùng ống thép hàn cũng khá phổ biến. Tuy nhiên khuyết tật chế tạo ống thép đúc được hạn chế rất nhiều so với phương pháp hàn.

Tác giả bài viết: Sưu tầm