Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí

Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí (http://thuviencokhi.com/@forum/index.php)
-   TÀI LIỆU KHÁC (http://thuviencokhi.com/@forum/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Tổng hợp một số Ebook và bài giảng về cơ khí (P2) (http://thuviencokhi.com/@forum/showthread.php?t=2062)

haihoang_boy 17-05-2018 09:07 PM

Tổng hợp một số Ebook và bài giảng về cơ khí (P2)
 

Hôm nay, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] xin tiếp tục chia sẻ với các bạn tổng hợp một số Ebook và bài giảng về cơ khí (P2)

Đây là toàn bộ những ebook, giáo trình và bài giảng của ngành Cơ khí (Phần 2) mà mình sưu tập được, có một số ebook thuộc lĩnh vực khác nhưng có liên quan đến ngành Cơ khí và công việc hiện tại mình cũng gộp chung vào đây. Nội dung phần 2 này tập trung vào các kiến thức chuyên sâu và mở rộng dành

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Kiến thức luôn luôn được đổi mới và cập nhật nhưng đều phải được dựa trên nền tảng. Nên khi đã nắm được căn bản thì việc đọc hiểu cũng như tìm kiếm các kiến thức mới sẽ rất dễ dàng. Bộ tài liêu này chia sẻ bao gồm các tài liêu mới và cũ phù hợp với những người đã đi làm cần xem lại hoặc nghiên cứu thêm, các sinh viên trong ngành cơ khí cũng có thể sử dụng đề làm tài liệu học tập được.

Link tải: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Xem phần 1: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Hôm nay là ngày: 25-06-2021.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.