PDA

View Full Version : CÁC VIDEO KHÁC VỀ CƠ KHÍ


 1. Video về bánh răng trụ răng thẳng - Spur gear
 2. Video về gia công bánh răng trụ răng thẳng
 3. Video về quá trình gia công bánh răng chữ V - Herringbone gears
 4. Video về quá trình gia công bánh răng côn - Bevel gear
 5. Video về quá trình gia công bánh răng côn xoắn - Spiral bevel gear
 6. Video về quá trình gia công bánh răng côn xoắn trục chéo nhau - Hypoid gearing
 7. Video về quá trình gia công bánh vít
 8. Video về quá trình chế tạo ổ lăn
 9. Video về Selection design of plain bearing
 10. Video về quá trình chế tạo lò xo - Pedders Coil Springs
 11. Video về quy trình cắt và uốn tấm kim loại