PDA

View Full Version : NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ


 1. Bài giảng hệ thống điều khiển tự động
 2. Đồ án Thiết kế máy tăng âm
 3. Đồ án Hệ Thống Cơ Điện Tử
 4. Đồ án Cơ học điện tử – Thiết kế dây chuyền cán tôn tạo sóng
 5. Giáo trình môn Lý thuyết điều khiển tự động
 6. Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động
 7. Đồ án Thiết kế hệ thống đo, hiển thị và điều khiển nhiệt độ khí sấy sử dụng vi điều khiển AT89C52
 8. Giải bài toán động học ngược cơ cấu Hexapod 6CTC – Hồ Đắc Hiền
 9. [Silde bài giảng] Robot tự hành – Nguyễn Vũ Quang
 10. Tài liệu về PSoC – Nguyễn Xuân Sơn
 11. Tính toán động học & mô phỏng 3D Robot Gryphon – Đinh Văn Phong
 12. Động cơ từ kháng & triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics
 13. Thiết kế & chế tạo Robocrane – Từ Diệp Công Thành
 14. Điều khiển thích ứng hệ thống xác định một phần – Nguyễn Tấn Tiến
 15. [Slide Bài giảng] Kỹ thuật vi xử lí – Ths.Hồ Viết Việt, 401 Trang
 16. Giáo trình Vi điều khiển AVR – Nhiều tác giả, 67 Trang
 17. Giáo trình Vi điều khiển PIC – Nhiều tác giả, 173 Trang
 18. Robot Công nghiệp – Ts.Phạm Đăng Phước, 110 Trang
 19. Hệ mờ và Nơron trong kỹ thuật điều khiển – Ts.Nguyễn Như Hiền, 170 Trang
 20. Động lực học máy – Gs.Ts. Đỗ Sanh, 177 Trang
 21. Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí – Pgs.Ts.Nguyễn Phương, 301 Trang
 22. Cơ sở tự động học – Phạm Văn Tấn, 136 Trang
 23. Giáo trình Bảo vệ Rơle và Tự động hóa – Pgs.Ts. Lê Kim Hùng, 99 Trang
 24. Tài liệu Điều khiển logic và lập trình PLC
 25. Thực Hành Chế Tạo Robot Điều Khiển Từ Xa – Trần Thế San, 135 Trang
 26. Electronics and Circuit Analysis using Matlab - JOHN O. ATTIA
 27. Tập hợp bài giảng kỹ thuật mạch điện tử
 28. Tải giáo trình linh kiện điện tử miễn phí