PDA

View Full Version : NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH


 1. [Tài liệu] Hệ Thống Máy Và Thiết Bị Lạnh - Pgs.Ts.Đinh Văn Thuận & Võ Chí Chính, 456 Trang
 2. Giáo trình Nhiệt động lực học
 3. Giáo trình Lý thuyết truyền nhiệt
 4. Thiết kế hệ thống thiết bị sấy – Pgs.Ts.Hoàng Văn Chước, 221 Trang
 5. Giáo trình Kim loại thiết bị nhiệt – Ts.Đinh Minh Diệm, 141 Trang
 6. Giáo trình thiết bị trao đổi nhiệt – Nguyễn Bốn, 31 Trang
 7. Mạng nhiệt – Nguyễn Bốn, 49 Trang
 8. Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt – Pgs.Ts.Phạm Lê Dzần, 293 Trang
 9. Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh – Pgs.Ts. Võ Chí Chính, 587 Trang
 10. Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí – TS. Võ Chí Chính, 210 Trang
 11. Giáo trình Điều hòa không khí và thông gió – Pgs.Ts. Võ Chí Chính, 313 Trang
 12. Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Hoàng Dương Hùng, 191 Trang
 13. Giáo trình kỹ thuật nhiệt
 14. Giáo trình Lắp Đặt và Vận Hành Máy Lạnh – Trần Văn Lịch, 284 Trang