Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí

Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí (http://thuviencokhi.com/@forum/index.php)
-   KIẾN THỨC CƠ KHÍ CƠ BẢN (http://thuviencokhi.com/@forum/forumdisplay.php?f=86)
-   -   Tìm hiểu về quy trình chế biến quặng (http://thuviencokhi.com/@forum/showthread.php?t=1895)

haihoang_boy 30-01-2018 09:33 PM

Tìm hiểu về quy trình chế biến quặng
 

Hôm nay, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sẽ cùng các bạn tìm hiểu về quy trình chế biến quặng

Giải thích: nguyên liệu thô khai thác tại mỏ được nghiền sơ bộ và đưa đến bộ lưu trữ trung gia, sau đó chúng được nghiền lần thứ hai và ba trước khi sàn lọc để nghiền lần thứ tư và sàn lọc lần cuối. Kế đến, chúng được kế tụ bằng axit sunphuric trước khi trộn với các thành phần hóa học khác, cuối cùng chúng được mang đi lưu trữ.

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Các từ trong hình:

-Open pit mining: mỏ khai thác

-Primary crushing: nghiền sơ bộ

-To intermediate storage: đến bộ lưu trữ trung gian

-Secondary crushing: nghiền lần thứ 2

-Tertiary crushing and screening: nghiền lần thứ 3 và sàn lọc

-Quaternary crushing and screening: nghiền lần thứ 4 và sàn lọc

-Agglomeration with sulphuric acid: kết tụ bằng axit sunphuric

-Stacking: xếp chồng

-Secondary heap: vùng lưu trữ thứ cấp

-Bacteria+sulphuric acid: vi khuẩn+ axit sunfuric

-Raffinate pond: bể lọc, tách chiết

-Pregnant leach solution pond: hồ tách lọc

-Tilted: độ nghiêng

-Primary heap: vùng lưu trữ sơ cấp

-Reactor: phản ứng

-Nickel cobalt sulphide: Niken coban sunfic

-Zinc sulphide: kẽm sunfic

-Copper sulphide: đồng sunfic


Hôm nay là ngày: 04-07-2020.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.