Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí

Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí (http://thuviencokhi.com/@forum/index.php)
-   NGÀNH MÁY XÂY DỰNG VÀ NÂNG CHUYỂN (http://thuviencokhi.com/@forum/forumdisplay.php?f=81)
-   -   Động Lực Học Máy Trục – Ts.Trần Văn Chiến, 188 Trang (http://thuviencokhi.com/@forum/showthread.php?t=963)

haihoang_boy 21-11-2016 09:41 AM

Động Lực Học Máy Trục – Ts.Trần Văn Chiến, 188 Trang
 

Chương 1: Sơ đồ tính toán động lực học máy trục
- Sơ đồ tính toán động lực học máy trục
- Qui đổi tải trọng ngoài, khối lượng và độ cứng
Chương 2: Sự làm việc của máy trục trong thời kỳ quá độ
- Mômen khởi động và mômen phanh
- Tải trọng động quán tính của cơ cấu
- Ảnh hưởng của liên kết đàn hồi

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Chương 3: Các phương trình tổng quát động lực học máy trục
- Phương trình chuyển động của hệ một khối lượng
- Phương trình chuyển động của hệ hai khối lượng
- Phương trình chuyển động của hệ ba khối lượng
Chương 4: Động lực học các cơ cấu của cần trục
- Động lực học cơ cấu nâng
- Động lực học cơ cấu di chuyển
- Động lực học cơ cấu quay làm việc
- Động lực học cơ cấu thay đổi tầm với
Chương 5: Động lực học kết cấu thép cần trục
- Sơ đồ tính toán động lực học kết cấu thép cần trục
- Tác động động lực của lực
- Động lực học kết cấu thép khi cơ cấu nâng làm việc
- Động lực học kết cấu thép khi cơ cấu di chuyển làm việc
- Động lực học kết cấu thép khi làm việc của cơ cấu quay và cơ cấu thay đổi tầm với.
- Động lực học khi cơ cấu thay đổi tầm với làm việc một vài cơ cấu
Chương 6: Tải trọng động khi phối hợp làm việc của cơ cấu nâng và kết cấu thép
- Động lực học cầu trục khi cơ cấu nâng làm việc
- Động lực học cổng trục khi cơ cấu nâng làm việc

Link tải:

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

08-07-2017 10:30 AM

chấm

08-07-2017 11:38 AM

chấm

08-07-2017 11:55 AM

chấm


Hôm nay là ngày: 19-08-2022.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.