Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí

Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí (http://thuviencokhi.com/@forum/index.php)
-   NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ TẠO (http://thuviencokhi.com/@forum/forumdisplay.php?f=90)
-   -   nhờ các cao thủ giúp (http://thuviencokhi.com/@forum/showthread.php?t=1529)

21-06-2017 02:46 PM

nhờ các cao thủ giúp
 

1 Attachment(s)
nhờ các cao thủ giúp hộ em[IMG]file:///C:/Users/DUNGDINH/Desktop/%C4%91%E1%BB%93%20g%C3%A1%20khoan-Model.pdf[/IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
giúp em phân tích đồ gá khoan nạy nguyên lý hoạt động, cơ cấu phân độ hoạt động như thể nào, cách thao lắp đồ gá, định vị, bậc tự dọ:yy199:


Hôm nay là ngày: 23-09-2020.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.