Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí

Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí (http://thuviencokhi.com/@forum/index.php)
-   VIDEO CÁC MÁY CƠ KHÍ (http://thuviencokhi.com/@forum/forumdisplay.php?f=96)
-   -   Video về hoạt động của máy CNC mini (http://thuviencokhi.com/@forum/showthread.php?t=771)

haihoang_boy 29-10-2016 03:44 PM

Video về hoạt động của máy CNC mini
 

[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=fOT9cGztivo&feature=related[/VIDEO]

12-03-2017 06:05 PM

bài viết hay đó! rất bổ ích!


Hôm nay là ngày: 23-02-2020.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.