Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí

Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí (http://thuviencokhi.com/@forum/index.php)
-   NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ TẠO (http://thuviencokhi.com/@forum/forumdisplay.php?f=90)
-   -   thiết kế ngược (http://thuviencokhi.com/@forum/showthread.php?t=397)

05-09-2016 04:26 PM

thiết kế ngược
 

Tìm hiểu công nghệ thiết kế ngược

Trong lĩnh vực sản xuất, thông thường để chế tạo ra 1 sản phẩm, người thiết kế đưa ra ý tưởng về sản phẩm đó, phác thảo ra sản phẩm, tiếp theo là quá trình tính toán thiết kế, chế thử, rồi kiểm tra, hoàn thiện phác thảo, để đưa ra phương pháp tối ưu, cuối cùng là công đoạn sản xuất ra sản phẩm. Đây chính là chu trình sản xuất truyền thống, là phương pháp sản xuất đã được áp dụng từ bao thế kỷ nay.

Phương pháp này còn được gọi là công nghệ sản xuất thuận(Forward Enineering). Trong vài chục năm trở lại đây với sự phát triển với sự phát triển của công nghệ, xuất hiện 1 dạng sản xuất theo 1 chu trình mới, đi ngược với sản xuất truyền thống, đó là chế tạo sản phẩm theo hoặc dựa trên 1 sản phẩm có sẵn. Quy trình này gọi là công nghệ thiết kế ngược (Reverse Engineering) hay cũng được hiểu là công nghệ chép mẫu hay công nghệ chế tạo ngược.


Hôm nay là ngày: 30-11-2020.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.